Gjemmer seg for å tisse/bæsje

Hjelpeartikkel for deg som følger metoden Pottetrening på 3 dager

Det er helt normalt at barnet går unna for å gjøre fra seg. Ofte er det et tegn på at barnet har behov for å være i fred for å kjenne seg bekvem.

Det å slutte med bleier er en omstilling som innebærer at barnet går fra å utrette behovene sine «i skjul» i bleien til å gjøre det mer åpent og eksponert foran andre.

Enkelte barn er ikke bekvem med dette, selv ikke foran deg.

Det er egentlig helt naturlig. Hvem vil vel ikke være i fred når de går på do? Det er et spørsmål om integritet.

Hvis barnet ikke tilbys ro og fred og den graden av privatliv det ønsker, kan det føre til at barnet i stedet velger å trekke seg bort og gjøre fra seg på gulvet eller i buksen. En typisk situasjon er at barnet gjemmer seg under bordet, bak gardinen eller i et annet rom. Det er også vanlig at det går helt fint å tisse på potten, men at barnet gjemmer seg for å bæsje.

Tenk gjennom hvor potten står plassert hjemme hos dere. Kanskje dere kan sette den et sted hvor barnet får være mer i fred? Gjerne der barnet bruker å gå. Hvis problemet først og fremst gjelder bæsj, kan dere ha en egen «bæsjepotte» som står mer adskilt, slik at barnet kan bæsje i fred. Du kan også forsøke å forlate rommet når barnet setter seg på potten. Lat for eksempel som du har glemt noe i rommet ved siden av. Da kan barnet gjøre sitt nødvendige ærend i fred og ro, uten å føle seg iakttatt.

For enkelte barn går det greit å tisse og bæsje på potten hjemme, men ikke i barnehagen.

Barnehagens hektiske og støyende miljø gjør det vanskelig å få være i fred på do og få den roen mange barn trenger. Da kan det hende barnet i stedet velger å gjøre fra seg i buksen, ettersom det da er mindre eksponert. Hvis du tror dette kan være en forklaring på tiss og bæsj i buksen i barnehagen, så begynn med å stille personalet spørsmål. Hva skjer når barna går på toalettet? Går alle samtidig? Er døren åpen, står de ved siden av barnet til det er ferdig?

Forsøk å ta rede på hvordan de gjør det, og hva det er barnet ikke er bekvem med.

Prøv tipsene ovenfor hjemme, og se om de kan innføres i barnehagen også.


Ytterligere hjelpeartikler